Vandens nugeležinimas, tiekimas Birštono miesto, Birštono vienkiemio, Geležūnų, Bučiūnų, Būdų, Nemajūnų ir Jundeliškių gyvenviečių gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
Birštono gyventojų ir įstaigų bei UAB „Prienų vandenys“ nuotekų šalinimas ir išvalymas. Nuotekų valymas ir išvežimas asenizacine mašina. Nuotekos pilnai biologiškai išvalomos.
Birštono savivaldybės teritorijoje paviršinių lietaus nuotekų tvarkymas.

Pilnas paslaugų sąrašas ir kainos už paslaugas

Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo TS-13
Sprendimas dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-14
Sprendimas dėl UAB Birštono vandentiekis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo TS-15
Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo TS-202