Vandens nugeležinimas, tiekimas Birštono miesto, Birštono vienkiemio, Geležūnų, Bučiūnų, Būdų, Nemajūnų ir Jundeliškių gyvenviečių gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
Birštono gyventojų ir įstaigų bei UAB „Prienų vandenys“ nuotekų šalinimas ir išvalymas. Nuotekų valymas ir išvežimas asenizacine mašina. Nuotekos pilnai biologiškai išvalomos.
Birštono savivaldybės teritorijoje paviršinių lietaus nuotekų tvarkymas.

Pilnas paslaugų sąrašas ir kainos už paslaugas

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt Kaina be PVM € Kaina su PVM €
1 Vandens skaitiklio plombavimas vnt. 1,23 1,49
2 Skaitiklio įdėjimas (išėmimas)
2.1 be įvado uždarymo vnt. 10,37 12,55
2.2 su įvado uždarymu vnt. 15,97 19,32
3 Įvado (name) uždarymas (atidarymas) vnt. 11,69 14,14
4 Įvado uždarymas (šuliniuose) tinklų prijungimas vnt. 18,42 22,29
5 Pažymos apie tinklų techninę būklę išdavimas vnt. 1,51 1,83
6 Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo vnt. 12,74 15,42
7 Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo vnt. 12,74 15,42
8 Pažyma apie vandens suvartojimą ir kitais klausimais išdavimas vnt. 1,51 1,83
9 Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus val. 60,82 73,59
10 Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas val. 15,93 19,28
11 Statomo – rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas val. 15,93 19,28
12 Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas val. 46,34 56,07
13 Vandentiekio vamzdžio D100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra) atvejis 231,70 280,36
14 Vandentiekio vamzdžio D100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs ) atvejis 227,35 275,09
15 Vandentidekio vamzdžio D100 mm keitimas su atkasimu atvejis 286,72 346,93
16 Sklendės keitimas nuo D32 mm iki D100 mm atvejis 121,64 147,18
17 Vandentiekio vamzdžio D100 mm sandūros užtaisymas šulinyje atvejis 85,44 103,38
18 Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška val. 34,75 42,05
19 Techninė nuotekų tinklo apžiūra val. 34,75 42,05
20 Atsitiktinių kamščių nuotakyne pašalinimas val. 75,00 90,75
21 Klaidingas iškvietimas, neradus kanalizacijos tinklų gedimo atvejis 26,07 31,54
22 Prijungimo sąlygų parengimas vnt. 10,00 12,10
23 Mechaninės priešgaisrinės sklendės, antžeminio hidranto uždaromosios armatūros plombavimas UAB “Birštono vandnetiekis” abonentams ( vykstama bendrovės transportu) atvejis 9,92 12,00
24 Avarijų vandentiekio ir nuotekų tinkluose likvidavimo darbai val. 40,95 49,55
25 Automobilio FORD TRANSIT val. 12,15 14,70
26 Ekskavatorius krautuvas CASE 580 Super val. 24,16 29,23
27 Mini ekskavatorius BOBCAT E-25 val. 25,00 30,25
28 Tinklų plovimas hidrodinaminiu automobiliu VOLVO FL6E-4X2R val. 60,00 72,20
29 Nuotekų ištraukimas ir tvarkymas VOLVO FL6E-4X2R m3 8,79 10,54
30 Nuotekų ištraukimas asenizacine transporto priemone GAZ 53 val. 24,00 29,40
31 Už savivaldybės ribų 1 km ridos kaina, įmonėms besiverčiančioms komercine veikla. km. 0,75 0,91
32 Siurblys XT 3,78 H val. 15,24 18,44
33 generatorius HT 7500 T-C val. 20,27 24,53
34 Darbuotojo valandinis įkainis val. 10,87 13,15