Į nuotėkų sistemą iš abonento talpyklos pateko naftos produktų. Mieste galimas nemalonus kvapas. Vyksta avarijos likvidavimo darbai.