Birštono savivaldybės tarybos nutarimai:

TS-176 Sprendimas dėl UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo
TS-177 Sprendimas dėl UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, nustatant vidutinę pardavimo kainą apskaitos prietaisui per mėnesį, sąrašo tvirtinimo
TS-178 Sprendimas dėl UAB „Birštono vandentiekis“ teikiamų atlygintinų papildomų paslaugų kainų tvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 2 punktu ir Valstybės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 03E-843 bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 2020 m. spalio 28 d. raštą Nr. SR-147 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo, Birštono savivaldybės Taryba patvirtino UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.:

Gyventojams:

1. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,14 €/m3 2,59 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,04 €/m3 1,26 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,10 €/m3 1,33 €/m3
Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams, kaip apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,00 €/mėn 1,21 €/mėn
Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams, kaip apskaitos prietaisas priklauso ne vandens tiekėjui 0,52 €/mėn 0,63 €/mėn

2. Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,10 €/m3 2,54 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,02 €/m3 1,23 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,08 €/m3 1,31 €/m3
Vanduo laistymui 1,02 €/m3 1,23 €/m3
Nuotekų tvarkymas (be centralizuoto vandens tiekimo) 1,08 €/m3 1,31 €/m3
Pardavimo kaina individualių namų gyventojams, kaip apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,07 €/mėn 1,29 €/mėn
Pardavimo kaina individualių namų gyventojams, kaip apskaitos prietaisas priklauso ne vandens tiekėjui 0,55 €/mėn 0,67 €/mėn

3. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,14 €/m3 2,59 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,04 €/m3 1,26 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,10 €/m3 1,33 €/m3
Pardavimo kaina namo įvadui 2,69 €/mėn 3,25 €/mėn

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įstaigoms).

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,19 €/m3 2,65 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,11 €/m3 1,34 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,08 €/m3 1,31 €/m3

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams ( įstaigoms ), perkančioms vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,09 €/m3 2,53 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,01 €/m3 1,22 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,08 €/m3 1,31 €/m3

3. Geriamojo vandens tiekimo abonentams (įstaigoms), perkantiems vandenį komerciniams tikslams, supilstymui į tarą.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas 5,45 €/m3 6,59 €/m3

4. Nuotekų tvarkymo abonentui UAB “Prienų vandenys” perkančiai nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų ties nuotekų perdavimo riba nuotekų valykloje.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas 0,35 €/m3 0,42 €/m3

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas 0,27 €/m3 0,33 €/m3

6. Pardavimo kaina

Kaina be PVM Kaina su PVM
Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 6,46 € 7,82 €
– Ø 15 mm 0,80 € 0,97 €
– Ø 20 mm 1,43 € 1,73 €
– Ø 25 mm 2,72 € 3,29 €
– Ø 32 mm 4,33 € 5,24 €
– Ø 40 mm 5,41 € 6,55 €
– Ø 50/20 mm 49,25 € 59,59 €
– Ø 50 mm 16,61 € 20,10 €
– Ø 65 mm 37,87 € 45,82 €
– Ø 80 mm 40,03 € 48,44 €
– Ø 100 mm 47,61 € 57,61 €
– Ø 300 mm 270,28 € 327,04 €

7. Mobiliomis transporto priemonėmis bendra nuotekų išvežimo kaina vartotojams.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (įmonėms) 5,79 €/m3 7,01 €/m3
Nuotekų tvarkymas (gyventojams) 5,79 €/m3 7,01 €/m3

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (BDS7) 0,029 €/m3 0,04 €/m3

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (SM) 0,016 €/m3 0,019 €/m3

10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (N) 0,003 €/m3 0,0004 €/m3

UAB ,,Birštono vandentiekis‘‘ vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų:

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojui per mėnesį Birštono savivaldybėje:

2020 m. 2.440 m3
2019 m. 2.280 m3
2018 m. 2.062 m3
2017 m. 2.026 m3
2016 m. 1.860 m3

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo vasario 1 d.