Birštono savivaldybės tarybos nutarimai:

TS-177 Sprendimas dėl UAB „Birštono vandentiekis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, nustatant vidutinę pardavimo kainą apskaitos prietaisui per mėnesį, sąrašo tvirtinimo
TSE-22 Dėl UAB „Birštono vandentiekis” perskaišiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
TSE-141 Sprendimas dėl UAB „Birštono vandentiekis” teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (paslaugų kainų sąrašas)

2023 m. balandžio 25 d. VERT nutarimas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Gyventojams:

1. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,64 €/m3 3,19 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,38 €/m3 1,67 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,26 €/m3 1,52 €/m3
Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams 1,00 €/mėn 1,21 €/mėn

2. Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,60 €/m3 3,15 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,36 €/m3 1,65 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,24 €/m3 1,50 €/m3
Pardavimo kaina individualių namų gyventojams už vieną apskaitos prietaisą 1,07 €/mėn 1,29 €/mėn

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įstaigoms).

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,69 €/m3 3,25 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,45 €/m3 1,75 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,24 €/m3 1,50 €/m3

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams ( įstaigoms ), perkančioms vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 2,59 €/m3 3,13 €/m3
– geriamojo vandens tiekimas 1,35 €/m3 1,63 €/m3
– nuotekų tvarkymas 1,24 €/m3 1,50 €/m3

3. Geriamojo vandens tiekimo abonentams (įstaigoms), perkantiems vandenį komerciniams tikslams, supilstymui į tarą.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas 5,79 €/m3 7,01 €/m3

4. Nuotekų tvarkymo abonentui UAB “Prienų vandenys” perkančiai nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų ties nuotekų perdavimo riba nuotekų valykloje.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: 0,51 €/m3 0,62 €/m3
– nuotekų valymas 0,39 €/m3 0,47 €/m3
– dumblo tvarkymas 0,12 €/m3 0,15 €/m3

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas 0,24 €/m3 0,29 €/m3

6. Pardavimo kaina

Kaina be PVM Kaina su PVM
Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 6,46 € 7,82 €
– Ø 15 mm 0,80 € 0,97 €
– Ø 20 mm 1,43 € 1,73 €
– Ø 25 mm 2,72 € 3,29 €
– Ø 32 mm 4,33 € 5,24 €
– Ø 40 mm 5,41 € 6,55 €
– Ø 50/20 mm 49,25 € 59,59 €
– Ø 50 mm 16,61 € 20,10 €
– Ø 65 mm 37,87 € 45,82 €
– Ø 80 mm 40,03 € 48,44 €
– Ø 100 mm 47,61 € 57,61 €
– Ø 300 mm 270,28 € 327,04 €

7. Mobiliomis transporto priemonėmis bendra nuotekų išvežimo kaina vartotojams.

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų išvežimas asenizacine transporto priemone 35,00 €/val. 42,35 €/val.
Nuotekų išvežimas hidrodinamine transporto priemone (galimybė išplauti tinklus ir nuotekų įrenginius) 70,00 €/val. 84,70 €/m3
Už savivaldybės ribų įmonėms, besiverčiančioms komercine veikla 1 €/km. 1,21 €/km.

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (BDS7) 0,029 €/m3 0,04 €/m3

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (SM) 0,016 €/m3 0,019 €/m3

10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų tvarkymas (N) 0,003 €/m3 0,0004 €/m3

UAB ,,Birštono vandentiekis‘‘ vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų:

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojui per mėnesį Birštono savivaldybėje:

2023 m. 1.88 m3
2022 m. 1.87 m3
2021 m. 1.87 m3

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo vasario 1 d.