Paslaugų įkainiai

Papildomų paslaugų įkainiai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 ,,Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo‘‘ su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-92 suderintas ir Birštono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 31 d. Nr. TS-97 patvirtintas sprendimas. Dėl šios priežasties skelbiame kainas su PVM litais ir eurais, kurios įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Gyventojams:

1. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,36 €/m3

2,85 €/m3

9,84 Lt./m3

– geriamojo vandens tiekimas

0.98 €/m3

1,19 €/m3

4,11 Lt./m3

– nuotekų tvarkymas

1,38 €/m3

1,66 €/m3

5,73 Lt./m3

Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,16 €/mėn.

1,4 €/mėn.

4,83 Lt./mėn.

Pardavimo kaina daugiabučių gyventojams, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,71 €/mėn.

0,86 €/mėn.

2,97 Lt./mėn.

2. Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,14 €/m3

2,59 €/m3

8,94 Lt./m3

– geriamojo vandens tiekimas

0,89 €/m3

1,08 €/m3

3,73 Lt./m3

– nuotekų tvarkymas

1,25 €/m3

1,51 €/m3

5,21 Lt./m3

Pardavimo kaina individualių namų gyventojams, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,92 €/mėn.

1,12 €/mėn.

3,87 Lt./mėn.

Pardavimo kaina individualių namų gyventojams, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,67 €/mėn.

0,81 €/mėn.

2,80 Lt./mėn.

3. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,36 €/m3

2,85 €/m3

9,84 Lt./m3

– geriamojo vandens tiekimas

0.98 €/m3

1,19 €/m3

4,11 Lt./m3

– nuotekų tvarkymas

1,38 €/m3

1,66 €/m3

5,73 Lt./m3

Pardavimo kaina namo įvadui

4,29 €/mėn.

5,19 €/mėn.

17,92 Lt./mėn.

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įstaigoms).

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,21 €/m3

2,68 €/m3

9,25 Lt./m3

– geriamojo vandens tiekimas

0,98 €/m3

1,18 €/m3

4,07 Lt./m3

– nuotekų tvarkymas

1,23 €/m3

1,49 €/m3

5,14 Lt./m3

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įstaigoms), perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus:

2,12 €/m3

2,57 €/m3

8,87 Lt./m3

– geriamojo vandens tiekimas

0,89 €/m3

1,07 €/m3

3,69 Lt./m3

– nuotekų tvarkymas

1,23 €/m3

1,49 €/m3

5,14 Lt./m3

3. Geriamojo vandens tiekimo abonentams (įstaigoms), perkantiems vandenį komerciniams tikslams, supilstymui į tarą.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimas

6,22 €/m3

7,53 €/m3

26,00 Lt./m3

4. Nuotekų tvarkymo abonentui UAB „Prienų vandenys“ perkančiai nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo paslaugą ties nuotekų perdavimo riba nuotekų valykloje.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų tvarkymas

0,34 €/m3

0,41 €/m3

1,42 Lt./m3

5. Pardavimo kaina

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

3,43 €

4,15 €

14,33 Lt.

– Ø 15 mm

2,86 €

3,46 €

11,95 Lt.

– Ø 20 mm

2,96 €

3,58 €

12,36 Lt.

– Ø 25 mm

3,39 €

4,10 €

14,16 Lt.

– Ø 32 mm

3,46 €

4,19 €

14,47 Lt.

– Ø 40 mm

3,48 €

4,21 €

14,54 Lt.

– Ø 50mm

5,79 €

7,01 €

24,20 Lt.

– Ø 65 mm

5,80 €

7,02 €

24,24 Lt.

– Ø 80 mm

6,13 €

7,42 €

25,62 Lt.

– Ø 100 mm

6,14 €

7,43 €

25,65 Lt.

– Ø 300 mm

41,95 €

50,76 €

175,26 Lt.

6. Mobiliomis transporto priemonėmis bendra nuotekų išvežimo kaina vartotojams.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų tvarkymas (įmonėms)

8,27 €/m3

10,01 €/m3

34,56 Lt./m3

Nuotekų tvarkymas (gyventojams)

8,29 €/m3

10,03 €/m3

34,63 Lt./m3

7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų tvarkymas (BDS7)

0,041 €/m3

0,050 €/m3

0,17 Lt./m3

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų tvarkymas (SM)

0,014 €/m3

0,017 €/m3

0,059 Lt./m3

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų tvarkymas (N)

0,003 €/m3

0,004 €/m3

0,014 Lt./m3

Vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl UAB „Birštono vandentiekis“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo“ 2017 m sausio 27 d. sprendimu TS-15 patvirtino perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,18 €/m3.

Sprendimas dėl UAB Birštono vandentiekis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo TS-15

UAB ,,Birštono vandentiekis‘‘ vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų:

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojui per mėnesį Birštono savivaldybėje:

2019 m. 2.280 m3
2018 m. 2.062 m3
2017 m. 2.026 m3
2016 m. 1.860 m3
2015 m. 1.744 m3

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo vasario 1 d.