Metinis pranešimas Finansinių ataskaitų rinkinys Ataskaitinio laikotarpio vandens ir suvartoto vandens nuotekų bei paviršinių nuotakų tvarkymo paslaugų pardavimai
2018 m. 2018 m. 2018 m.
2017 m. 2017 m. 2017 m.
2016 m. 2016 m. 2016 m.

Planavimo dokumentai

2019-2021 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas
2019-2021 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas su priedais

2012-2016 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas
2012-2016 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas su priedais

Kainų komisija ir auditoriaus išvados

Nepriklausomo auditoriaus išvada 2018 m. 2017 m. 2016 m.
Ataskaita Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2018 m. 2017 m.
Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas 2018 m. 2016 m.
Įsakymas dėl UAB „Birštono vandentiekis“ reguliavimo apskaitos sistemos patvirtinimo 2018 m. 2016 m.

Teisinė informacija

_