Metinis pranešimas Finansinių ataskaitų rinkinys Ataskaitinio laikotarpio vandens ir suvartoto vandens nuotekų bei paviršinių nuotakų tvarkymo paslaugų pardavimai
2021 m. 2021 m. 2021 m.
2020 m. 2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m. 2018 m.

Planavimo dokumentai

2019-2021 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas
2019-2021 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas su priedais

2012-2016 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas
2012-2016 m. lėšų panaudojimo plėtrai ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui planas su priedais

Kainų komisija ir auditoriaus išvados

Nepriklausomo auditoriaus išvada Ataskaita Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas Įsakymas dėl UAB „Birštono vandentiekis“ reguliavimo apskaitos sistemos patvirtinimo
2020 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m. 2018 m. 2018 m.

Teisinė informacija

_