PRADEDAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI BIRŠTONO MIESTE

2017 m. kovo 23 d. UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0003 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Šiuo metu Birštono savivaldybėje ne visi gyventojai turi centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas vanduo tiekiamas ir nuotekos centralizuotai tvarkomos beveik visiems Birštono gyventojams, tačiau dalis gyventojų naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.

Sodų bendrija „Rūta“ šiuo metu yra urbanizuojama, nuolatines gyvenamąsias vietas turinčių gyventojų vis daugėja. Didžioji dalis gyventojų turi centralizuotą vandentiekį, tačiau centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugomis gali naudotis tik maža dalis gyventojų. Dėl šios priežasties būtina pakloti naujus nuotekų ir vandentiekio tinklus.

Birštono miesto nuotekų tinklai labai apkrauti dėl infiltracijos. Šiuo metu infiltracija į nuotekų tinklus siekia kiek daugiau nei 40 proc. Siekiant mažinti infiltraciją bei nuotekų tvarkymo sąnaudas,būtina rekonstruoti nuotekų tinklą, kuriomis nuotekos atiteka iš Kernuvių kaimo bei nuotekų tinklą Algirdo ir Kęstučio gatvėse.

Įgyvendinus projektą, ir nutiesus 309 m vandentiekio tinklų bei 1,772 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 29 vartotojams, o prie nuotekų tinklų – 60 vartotojų. Taip pat bus rekonstruojami ir esami vandentiekio ir nuotekų vamzdynai Birštono mieste Algirdo gatvėje, nuotekų tinklai Birštono viensėdyje (vandentiekio – 0,288 m, nuotekų – 7,34 km).

Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono miesto ir Viensėdžio gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Birštono savivaldybėje.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2.165.925,00 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 1.073.676,65 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Birštono vandentiekis“ ir Birštono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 1,1 mln. eurų.

Šiuo metu Projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:

Rangos sutartis „Buitinių nuotekų linijos Birštone Algirdo g. II-os kategorijos nesudėtingo statinio rekonstrukcijos į neypatingą statinį darbai“. Rangovas UAB „Infes“;

FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartis. Tiekėjas – UAB „Pro Bonus“;

Projekto administravimo ir viešinimo paslaugų tiekėjas – UAB „Teisa“.

Kiti numatyti rangos darbai bus perkami artimiausiu.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015 m. liepos 27 diena. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. kovo 31 diena.

Darbų pradžia Algirdo gatvėje paskelbta 2017 m. balandžio 20 dieną. Darbus planuojama atlikti per 2 metus.

Šiuo projektu bus sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 29 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos – 60 būstų. Rekonstruoti 7,63 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Birštono savivaldybėje.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Birštono miesto gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.