Siekdami tobulėti ir gerinti paslaugų teikimo kokybę norėtume sužinoti Jūsų vertinimus ir pageidavimus.
Prašome užpildyti šią klientų apklausos anketą, kuri yra anoniminė.
Kiekvieno Jūsų nuomonė – mums labai svarbi!
Apklausą UAB „Birštono vandentiekis“ turi atlikti kasmet, vadovaudamasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (suvestinė redakcija nuo 2022 m. spalio 18 d.) patvirtintų Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 34.2.2 punktu.

Apklausa

Dėkojame