1. Vandens nugeležinimas, tiekimas Birštono miesto, Birštono vienkiemio, Geležūnų, Bučiūnų, Būdų, Nemajūnų ir Jundeliškių  gyvenviečių gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
  2. Birštono gyventojų ir įstaigų bei UAB „Prienų vandenys“ nuotekų šalinimas ir išvalymas. Nuotekos pilnai biologiškai išvalomos.
  3. Nuotekų valymas ir išvežimas asenizacine mašina.
  4. Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo TS-13
  5. Sprendimas dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-14
  6. Sprendimas dėl UAB Birštono vandentiekis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo TS-15
  7. Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo TS-202