Informacija apie šalto vandens ir nuotekų kainas vartotojams (gyventojams) ir abonentams (įstaigoms)

Nuo 2013 m. rugpjūčio 01 d. keičiasi šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina bei mokėjimo tvarka.

Naujos kainos suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (2013-03-26 nutarimas Nr.03-92 bei patvirtintos 2013 m. gegužės 31 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu Nr. TS-97 „ Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, naujų abonentų prijungimo įmokų ir šalto vandens  sunaudojimo normų nustatymo bei Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-186 1 punkto, Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-149 ir Birštono miesto valdybos 1998 m. vasario 9 d. sprendimo Nr.142 pripažinimo netekusiais galios“.

Naujos šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, pardavimo, prijungimo bei sunaudojimo normų kainos pateiktos žemiau lentelėje su PVM mokesčiais.

Įstaigas, gyventojus, turinčius šalto vandens skaitiklius ar kitaip atsiskaitančius, prašome iki 2013 m. liepos 31 d. sumokėti dar sena kaina arba deklaruoti suvartotą šalto vandens kiekį 2013-07-31 dienos stoviui. Nuo 2013 m. rugpjūčio 01 d. už šaltą vandenį bei nuotekas bus skaičiuojama naujomis kainomis.

Jei kiltų neaiškumų dėl naujų kainų dydžio bei jų taikymo, prašome kreiptis į UAB „Birštono vandentiekis“ Abonentų skyrių (N. Silvanavičiaus g. 2 Birštone, tel. 8 (319) 65562, el. p.: bvandentiekis@yahoo.com.

Visa informacija PDF byloje Informacija apie šalto vandens ir nuotekų kainas vartotojams